3 krav til røykvarslere

Røykvarsler montert på kjøkkenet

Skrevet av Petter L. Mathisen, brannteknisk rådgiver og daglig leder av Din Sikkerhet

I alle norske boenheter skal det være fungerende røykvarslere. Likevel melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at mer enn 500.000 nordmenn sover uten røykvarslere som fungerer hver natt. Hvordan står det til med røykvarslerne i din bolig?

De farligste brannene starter om natta. Da er det helt nødvendig å ha en røykvarsler som fungerer for at du skal redde deg, din familie og eiendeler fra en brann. Noen tar det for gitt at de har en røykvarsler som fungerer, men vet du hva kravet faktisk er i din bolig?

Her er 3 krav til brannvarsling for boligenheter – basert på forskrift om brannforebygging § 7, samt mine anbefalinger for at du og ditt hjem skal være optimalt sikret mot brann.

1. Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje

Har du en bolig med mer enn en etasje skal du ha en røykvarsler i hver etasje. Minst. Jeg anbefaler at du faktisk har en røykvarsler i hvert rom, bortsett fra på badet. Har du et bad med mye damp bør du ha en temperaturvarsler.

2. Røykvarslerne skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og teknisk rom

Jeg anbefaler at du også har røykvarsler på soverommet og i andre oppholdsrom hvor en brann kan oppstå. Røykvarslerne – de optiske – ser brannen før de blusser opp. Tidligst mulig deteksjon er vesentlig ved et branntilløp, derfor anbefaler jeg røykvarslere i hvert rom.

3. Røykvarslerne må kunne høres tydelig

Lyd måles i desibel (dB). En røykvarsler må kunne høres tydelig for at du våkner, da minst 60 desibel. Normalt har en røykvarsler 80 dB, og gjennom en lukket dør hører man 60 desibel. For å være på den sikre siden så montèr også en røykvarsler der du sover.

Velg optiske og seriekoblede røykvarslere!

Optiske røykvarslere ser røyken og reagerer raskt på alle typer branner. Om du seriekobler røykvarslerne i tillegg så er dette det optimale. Piper en piper alle. Det vil si at om du sover og det begynner å brenne på kjøkkenet i etasjen under, vil ikke bare røykvarsleren der reagere, men også den du har på soverommet.

To optiske og seriekoblede røykvarslere
Velg optiske og seriekoblede røykvarslere til ditt hjem

Så velg optiske og seriekoblede røykvarslere. Husk å sjekke dem årlig og bytt dem hvert tiende år.