Optisk eller ionisk røykvarsler?

røykvarsler med røyk rundt

Skrevet av Petter Lundby Mathisen, brannteknisk rådgiver

Røykvarslere er det viktigste kjøpet du gjør for å redde livet i en eventuell brann. Det er påbudt med minimum en funksjonell røykvarsler i hvert hjem, men normalt flere om du har et større hus.

Det finnes i hovedsak fem typer detektorer: Ioniske, optiske, termisk, CO og aspirasjon. Men hvilken røykvarsler skal du til velge og hvorfor? Vi viser deg forskjellen på optiske og ioniske røykvarslere.

Optisk vs ionisk røykvarsler

De fleste branner i norske hjem starter som ulmebranner. Dette er branner med lav intensitet og med store brannfragmenter. Disse oppdages best med optiske røykvarslere som ser brannen, kontra ioniske røykvarslere som kun ser flammene og derfor ikke vil reagere før det blir varm røyk.

Nesten alle produsenter og leverandører av røykvarslere har de siste 20 årene endret fokus til kun optiske røykvarslere. Har du derimot en ionisk røykvarsler i ditt hjem, anbefales det å bytte til optisk.

Røykvarslere er det viktigste kjøpet du gjør for å redde livet i en eventuell brann.

Petter Lundby Mathisen

Slik virker optiske røykvarslere

Optiske røykvarslere fungerer som navnet tilsier optisk og ved hjelp av lysrefleksjonsprinsippet. De reagerer raskt på røyk med store partikler som sengetøy, PVC kunstoffer og fett som ofte er blandet med støv. Disse partiklene skaper ofte ulmebranner. Når det oppstår røyk blir lysstrålen brutt, dette registreres på en foroelektrisk sensor i røykvarlseren, og røykvarsleren utløses.

Optiske røykvarslere reagerer på ulmebrann, sort røyk, kunststoff, olje og fett, i tillegg til åpen flammebrann.

Slik virker ioniske røykvarslere

Ioniske røykvarslere er gode i forhold til åpne flammer og branner som utvikler seg raskt og som har god tilgang på oksygen, men reagerer ikke på ulmebranner slik optiske røykvarslere gjør.

Ioniske røykvarslere oppdager røykutviklingen ved hjelp av en radioaktiv kilde inne i røykvarsleren. Når radioaktiv stråling sendes ut i rommet og treffer en gasskilde vil denne bli positivt ladet og trekkes mot en negativt ladet plate i røykdetektoren. Når gassen treffer platen sendes det strøm igjennom røykvarsleren og alarmen går.

Slik vet du hva slags røykvarsler du har

Se etter strålemerke (radioaktivt merke) i din røykvarsler. Finner du dette merket, betyr det at du har en ionisk røykvarsler. Vi anbefaler at du bør bytte denne til optisk røykvarsler.

radioaktivt tegn som du finner på ioniske røykvarslere
Har røykvarsleren din dette tegnet har du en ionisk røykvarsler.

Seriekoblede røykvarslere

De fleste har enkeltstående røykvarslere hjemme. Den fungerer slik at kun den røykvarsleren som observerer røyk går i alarm. Det vil si at du må befinne deg ganske nærme røykvarsleren for at du skal kunne høre noe.

Dette er seriekoblede røykvarslere

I små leiligheter kan enkeltstående røykvarslere være nok. Har du derimot flere etasjer, eller bor i et borettslag med flere boenheter – bør du seriekoble røykvarslerne, og da selvfølgelig optiske røykvarslere. Jeg anbefaler faktisk å ha en røykvarsler i hver rom.

Optiske, trådløse og seriekoblede røykvarslere er det jeg anbefaler din bolig. Piper én – piper alle. Da vil du sikre deg og dine kjæreste om det skulle starte en brann i et rom eller etasje ved siden av.

For større borettslag gjelder andre regler. Der bør man ha kablede brannalarmanlegg.

Andre typer røykvarslere

Termiske røykvarslere reagerer på temperaturøkning og er et fint tilleggsprodukt på kjøkkenet. Vi anbefaler likevel optiske røykvarslere. 

CO-varslere reagerer kun på kullos i lufta. De er aktuelle i rom med gassovn, komfyrer, kjøleskap, peis, dieselvarmer og motorer. Uansett er optiske røykvarslere er de som først reagerer på ulmebrann, og seriekobler du dem så er det det beste alternativet.

Les også: Slik bytter du batteriet i røykvarsleren