Det er kun pulver som slukker gass

gass i gassovn

Skrevet av Martin Werner, brannteknisk rådgiver

Når du skal gå til anskaffelse av et brannslukkingsapparat, er det flere ting du bør være klar over på forhånd. Du må for eksempel ha et pulverapparat tilgjengelig om du har gass i ditt hjem eller på din hytte.

Alle brannslukkingsapparater er merket med hvilke brannklasser det kan slokke og en effektivitetsklasse. Ukjente begreper? Her kommer det en oversikt over både brannklasser og effektivitetsklasser slik at du velger det rette slukkeapparatet til ditt hjem

Hva er brannklasse?

Hvilke brannklasser apparatet er merket med forteller hva slags type branner det kan slukke. De vanligste klassene for byggverk er brannklasse A, B og C. 

  • Brannklasse A kan slukke branner i faste organiske materialer som treverk, papir, tekstiler og lignende.
  • Brannklasse B kan slukke branner i ulike væsker som olje, maling, bensin blant annet
  • Brannklasse C kan slukke gassbranner
bildet viser brannklassene a, b og c

Et brannslukkingsapparat som kun er merket brannklasse A kan ikke slukke gassbranner. 

Hva er effektivitetsklasse?

I tillegg til at brannslukkingsapparatet er merket med hvilke brannklasser det kan slukke, er det også merket med hvor effektivt det slokker de ulike type brannene.

For brannklasse A måles slukkeeffekt etter et standardisert trebål som er 50 x 50 cm. Er apparatet for eksempel merket med 21A, vil det si at det skal klare å slokke et slik bål som er 2,1 meter langt.

For brannklasse B måles slukkeeffekt etter hvor mange liter brennbar væske apparatet klarer å slokke.

For brannklasse C er det ikke noe standardisert måte å bli målt på. Enten kan apparatet slokke gassbrann eller ikke.

Det finnes også andre enkelte apparater som kan slokke brann i animalske og vegetabilske oljer, som for eksempel matolje. Disse er merket med klasse F.

Pulverapparat, skumapparat eller husbrannslange?

Når du har kontroll på de ulike brannklassene og effektivitetsklassene, er du bedre rustet til å velge riktig brannslukkingsutstyr til ditt behov. Det finnes fordeler og ulemper med de ulike typene av slukkeutstyret.

Husbrannslange

En husbrannslange kan kun slukke brannklasse A, men så lenge vannforsyningen er til stede og slangen holder seg tett vil du ha ubegrenset med slukkemiddel.

Skumapparat

Et skumapparat kan slukke brannklasse A og B. Fordelene med et skumapparat kontra et pulverapparat er at sekundærskadene blir mye mindre. Skummet kan du enkelt tørke opp igjen, mens pulver gir store materielle skader. Et skumapparat har en holdbarhet på 5 år før det må på service eller erstattes av et nytt apparat. Husk også at et skumapparat ikke kan oppbevares under 0°C.

Pulverapparat

Pulverapparater har den fordelen at det slokke både A-, B-, og C-branner og at det kan oppbevares ned til -30°C. Pulverapparater har en holdbarhet på 10 år før det må på service eller erstattes av et nytt apparat. I norske hjem og fritidsboliger benyttes ofte gass til ulike formål, for eksempel til oppvarming og matlaging. Da må du ha et pulverapparat tilgjengelig.

Benyttes gass i ditt hjem, sørg for å ha et pulverapparat tilgjengelig.

Martin Werner