Dette må du gjøre når en brann oppstår

Et barn som sover når en brann oppstår

Skrevet av Petter L. Mathisen, CEO i Din Sikkerhet og brannteknisk rådgiver

Varsle – redde – slukke er de tre ordene som gjentar seg på enhver branninstruksjon. Når en brann oppstår er det ikke alltid lett å huske på hva en skal gjøre. Marerittet er et faktum. De tre viktigste rådene er varsle – redde – slukke. Slik gjennomfører du det.

Rådene er situasjonsavhengige, så hvilke råd som skjer i hvilken rekkefølge avhenger av hvordan brannen har utartet seg.

Varsle

Tidlig varsling er punkt én. Du må varsle de som er i fare via stemme eller tekniske installasjoner som røykvarslere og manuelle meldere som finnes i større bygg. Har du boligalarm via app på telefonen så må denne benyttes også. Bank på dører og ring på ringeklokker til de som er utsatt for brannen. Bruk høy stemme, rop så flest mulig hører deg.

Et branntilløp kan fort utvikle seg til full overtenning. Hvor store verdier og i verste fall liv kan gå tapt. Tidlig varsling er derfor helt nødvendig for at vi skal kunne slukke brannen tidligst mulig, redde liv og minste skadeomfanget.

Deretter ringer du 110 umiddelbart.

Manuelle brannmeldere ved brann
I større bygg så varsler du vet å trykke på manuelle meldere.

Slukke

Ved tidlig varsling har du forhåpentligvis mulighet til å slukke en brann før større eiendeler går tapt. Ha riktig slukkemateriell lett tilgjengelig. Derfor må du i dag vite hvor dette er i ditt hjem, det hjelper lite å lete etter brannslukkingsapparatet når brannen oppstår. Vet du hvor du har dine brannslukkingsapparater? Får du raskt tak i brannslukkingsapparatet er det større sannsynlighet for at du får slukket brannen før den totalskader hjemmet ditt.

Dersom du er i tvil: Evakuer og ring 110.

Vit hvordan du bruker brannslukkingsapparatet!

Du må ha godkjent slukkemiddel av god kvalitet i hjemmet. Det er selvfølgelig viktig at du vet hvordan du bruker det. Vet du ikke dette, så bestill en brannøvelse. Les mer om hvordan du velger det riktige slukkeapparatet til ditt hjem.

S
Vet du hvordan du bruker brannslukningsapparatet?

Å ha riktig brannslukkingsutstyr i hjemmet kan redde deg, dine kjære og dine mest verdifulle gjenstander.

Redde

Evakuer alle i familien og beboere til et sikkert område. Har dere definert oppmøtested i deres familie? Om ikke vil vi anbefale at dere tar en brannøvelse også hjemme.

Brannøvelse hjemme

Alle barnehager, skoler og arbeidssteder har årlige brannøvelser, men mange hjem har enda ikke definert tydelige oppgaver om en brann skulle oppstå.

Har du barn i huset? Da må de vite hvordan de kommer seg ut hovedveien, og alternative fluktruter, ikke gjemme seg under senga. Ha et klart oppmøtested som både barn og voksne kommer frem til.

Foreldre kan fort løpe inn igjen for å lete etter barnet ved brann, selv om barnet har kommet seg ut. Ha derfor klart oppmøtested ved brann.

Det viktigste er å øve på hva som kan skje om en brann oppstår slik at det ikke oppstår irrasjonelle situasjoner.

Gå aldri inn i rom og områder som er fulle av røyk. Puster du inn farlig røyk to ganger besvimer du i følge av at du ikke får nok oksygen. Å ha en vernemaske tilgjengelig er et godt råd. Redd deg selv og andre så fort som overhode mulig når du har mistanke om brann.

Og siste råd: Er det noe du nå mangler? Skaff deg riktig varsling- og slukkeutstyr i dag.